Laatste update op 10 april 2016

Weg met ongewenste afbrekingen in MS Word

Vrijwel iedereen werkt wel eens met Microsoft Word. Maar de meeste mensen kennen de mogelijkheden niet om “schoon” te typen. De problemen kent u zeker: gedoe met onjuiste afbrekingen, koppeltekens die naar de volgende regel verschuiven terwijl dat niet de bedoeling is. Maar dan kan gemakkelijk anders.

onmisbare Word-weetjes

toetsencombinatie omschrijving
CTRL + koppelteken zacht koppelteken voor (tijdelijk) woordafbreking einde regel
CTRL + SHFT + koppelteken hard koppelteken, houdt b.v. 13-11-2004 bijeen en breekt niet af
CTRL + SHFT + spatiebalk harde spatie, houdt b.v. € 123,– bijeen (ideale schrijfwijze: euroteken-hardespatie-1-2-3-hard koppelteken-hard koppelteken)
CTRL + tab functioneert als gewone tab in een tabel (verspringing van cel naar cel zonder de CTRL-toets
SHFT + enter een nieuwe regel maken, maar in de alinea blijven (opnieuw inspringen is dus niet nodig)

Schoon typen

Schoon typen is handig, vooral in documenten die nog vaker bewerkt moeten worden. Met “schoon” wordt bijvoorbeeld bedoeld het afdwingen van woordafbrekingen zonder een blijvend koppelteken te plaatsen. Een gewoon koppelteken verdwijnt niet als het woord later alsnog naar de volgende regel verschuift. Gevolg is dat het handmatig moet worden verwijderd. Lastig dus.

Wil je het document “schoon” houden, dan zul je een andere oplossing moeten kiezen. En wat wil nu het geval? MS Word heeft daar speciale functies voor.

Gewone, zachte en harde spaties/koppeltekens

Er zijn drie verschillende manieren van het toepassen van een koppelteken:

  • een gewoon koppelteken – is blijvend in de tekst, kan een woord laten afbreken maar is hiervoor niet bedoeld.
  • een zacht koppelteken – de juiste manier om een woord af te breken: het koppelteken verdwijnt als een woord verschuift.
  • een hard koppelteken – is blijvend in de tekst en wordt gezien als een letter. Het breekt geen woorden af, maar maakt onderdeel uit van het woord. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt op plaatsen waar een woord juist niet mag afbreken (in bedragen achter de komma bijvoorbeeld.

Er zijn twee manieren voor het toepassen van een spatie:

  • een gewone spatie – is blijvend in de tekst en maakt een onderscheid tussen twee woorden
  • een harde spatie – is blijvend en wordt gezien als een letter. Het maakt geen onderscheid tussen twee woorden, maar houdt deze juist bij elkaar (bijvoorbeeld het euroteken en het bedrag).

Gouden regel

De gouden regel voor Word is: gebruik nooit de spatiebalk of de tab-toets om witruimtes te creëren. Dit kan verrassende (vervelende) resultaten opleveren bij het afdrukken. Bovendien moet al die ruimte handmatig worden verwijderd als er later iets moet worden bijgetypt of tussengevoegd. Gebruik altijd de inspringtoets of de hangende inspringing via shift/enter.

Categorieën: nieuws