Laatste update op 30 april 2019

Bescherm je gegevens: website

De update van het boekje ‘Informatiebeveiliging voor onderzoeksjournalisten (en voor jou)‘ is gereed. Het is niet alleen gratis te downloaden in PDF: je kunt de inhoud nu ook online bekijken/lezen. De complete inhoud (en de gratis download) kun je vinden op de website beschermjegegevens.nl.

De originele Engelse versie werd geschreven door Silkie Carlo en Arjen Kamphuis. De update en de beschikbaarheid van de website worden in de infosec-community breed gewaardeerd. Dat geeft me een goed gevoel over de tijd die ik erin heb gestoken.

Kudos Brenno de Winter
Kudos Brenno de Winter