Laatste update op 10 april 2016

Schrijfwijze telefoonnummers officieel geregeld

Wist u dat de schrijfwijze van telefoonnummers officieel is geregeld? Dit is vastgelegd in de norm NEN 2132, ‘Getallen in het mondeling zakelijk verkeer (1963)’ van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

Voorbeeld Nederlandse telefoonnummers (vaste lijn)

In Nederland wordt het netnummer alleen gekozen als er buiten de zone wordt getelefoneerd.
Het netnummer staat daarom tussen haakjes. Tussen het netnummer en het abonneenummer komt een spatie. De cijfers van het abonneenummer worden van rechts naar links per twee gegroepeerd en gescheiden door een (halve) spatie. Bij abonneenummers met een oneven aantal cijfers worden de eerste drie cijfers zonder spatie geschreven.

Voorbeelden:

(0229) 56 78 90
(020) 623 45 67
(06) 12 34 56 78

Uitgebreide informatie vindt u op de site van de Nederlandse Taalunie: telefoonnummers in Nederland ». Ook de schrijfwijze van mobiele nummers en internationale nummers komt aan bod.

Een voordeel van het aanhouden van deze schrijfwijze is dat telefoonnummers beter leesbaar zijn, dan wanneer de cijfers aaneen worden geschreven. Bij het lezen vanaf een beeldscherm is dat extra welkom.

Categorieën: nieuws