Voor veel functies is er tegenwoordig een screeningsprocedure waarin een medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet overleggen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om docenten, verpleegkundigen, maar ook om vrijwilligers of bestuursleden van bijvoorbeeld een kinderopvang. Er zijn echter wat misverstanden over de verstrekking en de controleprocedure van een VOG. Hier kun je lezen wanneer je een VOG krijgt en hoe je met een VOG omgaat nadat deze is verstrekt.

Verstrekking VOG

Je kunt ook een VOG krijgen als je een strafblad hebt. We kunnen Camiel Eurlings als voorbeeld nemen. Hij heeft weliswaar een strafblad, maar voor de functie (bestuurslid IOC) die hij ambieerde, kreeg hij een VOG. Dat komt omdat er geen belangrijke relatie tussen het vergrijp en de te vervullen functie werd geconstateerd (hij had zijn ex-vriendin mishandeld). In dat geval krijg je dus gewoon een VOG: je persoonlijke belang om een inkomen te kunnen vergaren is groot en daarom moet er een relatie zijn tussen het weigeren van een VOG en de te vervullen functie (en zelfs dan moet het vergrijp vallen binnen een bepaalde terugkijktermijn).

Controle VOG

De controleprocedure moet aan een paar punten voldoen, maar in de praktijk blijkt dat vrijwel geen enkele organisatie daarmee bekend is. Meestal wordt een VOG gescand en naar het belanghebbende bedrijf gemaild. De originele, geldige VOG moet echter worden gecontroleerd op echtheid. Dat is niet mogelijk aan de hand van een scan of kopie. Het komt er dus op neer dat je een VOG in persoon moet laten zien. Om de procedure netjes af te ronden, kun je – voor het maken van een scan – op de VOG schrijven: “origineel gezien, datum en naam medewerker of bedrijf”. Het origineel blijft van degene om wie het gaat.

Liever niet mailen

In verband met privacy-issues is het niet verstandig de VOG te mailen. Jouw persoonlijke, gevoelige gegevens (zoals naam, adresgegevens, geboortedatum) komen dan in mailsystemen waar ze niet horen. Je hebt er geen controle meer over: wie heeft het document in de inbox, aan wie is het doorgestuurd, wanneer wordt het verwijderd, etc. Vaak bestaan hier binnen organisaties ook geen procedures voor, terwijl dat volgens de AVG wel zou moeten. Merk op dat de overheid de VOG ook nooit digitaal toestuurt. Hoe je hem ook aanvraagt, hij wordt altijd per post toegestuurd.

Zie ook:

Categorieën: nieuws

Gerelateerde artikelen

nieuws

10 simpele manieren om je privacy online te vergroten

Laatste update op 16 oktober 2017Je wilt graag meer privé zijn als je online bent en minder sporen achterlaten, maar je weet niet waar je moet beginnen? Met deze tien simpele manieren ben je al Lees verder…

nieuws

‘Hey there! I’m updating my WhatsApp privacy settings’

Laatste update op 16 oktober 2017In mijn artikelreeks ‘Dilemma’s van digitalisering’ stip ik aan dat het tegenwoordig eenvoudig is om persoonlijke gegevens uit openbare databases te halen en dat dit vaak niet wenselijk is. Maar Lees verder…

nieuws

Ben jij de baas over je eigen apparaat?

Laatste update op 16 oktober 2017Vroeger kocht je een apparaat en wist je precies wat je er wel of niet mee kon doen en, wat je kon verwachten. Maar nu apparaten meestal ‘slim’ zijn en Lees verder…